Tunø

Tunø er en bilfri ø, derfor er de fortrukne køretøjer traktore og golfbil, der gennem de seneste år langsomt har erstattet knallerterne.
Nogen ville mene at Tunø er stedet, hvor kragerne vender. Men de 115 tunboerne er stolte mennesker, der værner om deres lille samfund og stilheden, naturen og havet er det essentielle for deres tilværelse.

Øens knap fire kvadratkilometer er børnenes legeplads. Men for at få undervisning og venskaber påŒ deres egne klassetrin, tager børnene til fastlandet hver tirsdag for at have undervisning på Hou skole.

om sommeren er der gæster i havnen, på deres festival og i gæstgiveriet. På en februardag er det på havnen folk mødes, når færgen kommer ind med forsyninger til købmanden, pakker og passagerer.

Gæstgiveriet er netop overtaget af et ungt par der er i færd med renoveringen og endnu et barn vil snart blive født. De 115 der allerede bor på øen, der næsten alle er med i en af øens foreninger, lægger hele tiden nye for deres lille samfund og håber på en ny læge, og at færgen vil blive ved at sejle begge veje hver dag.