MY CUNTRY

En promotion og kunstfotoserie
Del af værket ‘MY CUNTRY: first draft’
Performance og produktion af Tone Haldrup Lorenzen